Snart klare for ny sesong!

Opprettet den:
1. desember 2021
Skrevet av:
Rolv Myrum

Snart klare for ny sesong!

Da begynner det å nærme seg vinter igjen, og vi venter bare på tilstrekkelige mengder med snø. Her er litt info om kommende sesong.

Søknader og tillatelser

De siste årene har arbeidet med skiløypene vært preget av ufred og konflikter med noen av grunneierne. Dette har vært svært belastende for både styret og for vår sjåfør John spesielt. Som mange vil ha fått med seg, har vi derfor denne høsten valgt å sende søknad om tillatelse til løypepreparering til samtlige berørte grunneiere. Vi har også gjennomført to konstruktive møter med flere av grunneierne, sammen med kommunen.

Vi sendte midt i november ut søknad til 144 antatt berørte grunneiere. Av disse har vel ¼ gitt tilbakemelding direkte til oss. Svært mange av svarene vi har fått, er veldig positive, dette viser at folk setter stor pris på det arbeidet vi gjør. Vi takker for de mange hyggelige tilbakemeldinger!

Et par av tillatelsene er gitt med vilkår, men vi ser ikke at dette skal forhindre at vi kan kjøre løypene etter omtrent de samme traseene som sist vinter. Pr i dag er det bare én hytteeier/grunneier i Ulvangsvegen som kategorisk har sagt nei til enhver form for løype kjøring.

Alt i alt er vi godt fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått, og vi har derfor gleden av å informere alle skiglade besøkende, hytteeiere, grunneiere, lokalbefolkning og fastboende, at det også i vinter vil bli kjørt skiløyper på Mysusæter og Raphamn!

Servicekjøring opp i hyttefeltene

Løypelaget har i de senere år også kjørt noen turer i løpet av vinteren til enkelte hyttefelt, utover de innregistrerte traseene på www.skisporet.no. Dette som en ren service ovenfor hytteeierne i disse feltene. Grunneierne opplyste i vårt siste møte at de ønsker at de enkelte hyttefelt/lokale veilag sender en egen, kort søknad til de berørte grunneierne i deres felt mht å tillate kjøring med løypemaskin til hyttefeltet. Herved videre bringes denne henstillingen.

Når starter vi kjøringen i høst?

Vi vil komme nærmere tilbake til når kjøringen starter, dette vil dere også se direkte på www.skisporet.no. Men litt generelt:

Tidlig i sesongen er vi helt avhengig av veiene, for å kunne få til tidlig løyper. Dvs. løypekjøring på 20-30 cm med snø på vei flatene. Dette er altfor lite snø for å starte oppkjøring av traseer i terrenget, selv om spørsmål om dette kommer umiddelbart etter at vi er i gang.

Vi kan samtidig opplyse om at det ikke bare er snødybden som bestemmer når kjøring i terrenget kan starte. Konsistens på snøen er også vesentlig. Løs snø trengs det mye mer av enn kram snø. Vi har fortsatt mange krevende løypetraseer, med steiner og bekkekryssinger, som krever nok snø for komme frem uten å skade utstyr.

Nasjonalparken er også et område der vi må utvise forsiktighet med hensyn til skade på vegetasjon. Dette er hovedgrunnen for at Peer Gynt og Spranget-Lurven, ikke blir kjørt før vi har de snøforhold som kreves. Spranget-Lurven krever også kryssing av Ula, og vi er helt avhengig av sikker snøbro for å komme over.

Ny bro over Ula

For traseen Ulvangsvegen-Lurven, har vi endelig fått på plass en ny og sikker kryssing av Ula, i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og Mysusæter Vel. Det er svært gledelig at den nye Kolbotnbrua (Kåsenbrua) nå endelig står ferdig, etter flere år med arbeid. Vi takker DNT og alle andre som har bidratt til å få gjennomført dette viktige prosjektet!

Støtt løypelaget!

Som alle vet er vi helt avhengige av frivillige bidrag for å kunne gjennomføre og opprettholde løypekjøringen. Du finner opplysninger om hvordan du kan støtte oss, oppe til høyre på hjemmesiden. Vi håper at også du vil bidra!

 

God skisesong ønskes til alle! 😊

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2023
Personvernerklæring