Lagets formål

- er å vinterpreparere skiløyper i området tilknyttet Mysusæter, Raphamn og Kringseter.
Til dette må Laget skaffe høvelig maskinelt utstyr og det må også sørges for drift og vedlikehold av dette utstyret.

Laget skal også arbeide for istandsetting av løypetraseer sommerstid.Vi preparerer ca. 90 km løyper etter behov.

Kjøremønsteret i løypenettet legges opp av sjåfør i samråd med brukerne, slik at behovet i best mulig grad blir dekket.

En må også forsøke å unngå unødvendig kjøring.Vi har begrenset med midler og må stadig tenke økonomi for å ha litt på bok i tilfelle skader og eventuelt bytte til ny maskin.

Laget har tre møter i løpet av året.

  •  Planleggingsmøte i november,
  •  Årsmøte i januar der regnskap gjennomgås og det settes opp driftsbudsjett og plan for løypesesongen.
    Der velges også et driftsstyre på to, pluss sjåfør som sammen har ansvaret for den daglige driften.
  •  Sesongen avsluttes med et evalueringsmøte i mai.

 

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2024
Personvernerklæring