Årsmøte

Opprettet den:
4. mai 2023
Skrevet av:
Tor Jostein Furu

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2022

avholdes lørdag 3. juni 2023 kl. 16:00, på Klubbhuset Otta IL, Otta.

Saksliste

  1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  2. Godkjenning innkalling og saksliste
  3. Behandling av årsmelding
  4. Behandling av regnskap
  5. Behandling av innkomne forslag
  6. Fastsetting kontingent
  7. Godkjenning budsjett
  8. Valg

Forslag til årsmøtet

Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret innen 20. mai.
Under sak 5 vil styret framlegge forslag til endringer i vedtektene.

Hvem kan delta på årsmøtet?

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Medlemmer kan kun møte med én fullmakt hver.
Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2024
Personvernerklæring