Lagets formål og drift

- er å vinterpreparere skiløyper i området tilknyttet Mysusæter, Raphamn og Kringseter.
Til dette må Laget skaffe høvelig maskinelt utstyr og det må også sørges for drift og vedlikehold av dette utstyret.
Laget skal også arbeide for istandsetting av løypetraseer sommerstid.

Vi preparerer ca. 90 km løyper etter behov.

Kjøremønsteret i løypenettet legges opp av sjåfør i samråd med brukerne, slik at behovet i best mulig grad blir dekket.
En må også forsøke å unngå unødvendig kjøring.

Vi har begrenset med midler og må stadig tenke økonomi for å ha litt på bok i tilfelle skader og eventuelt bytte til ny maskin.

Laget har tre møter i løpet av året.

  •  Planleggingsmøte i november,
  •  Årsmøte i januar der regnskap gjennomgås og det settes opp driftsbudsjett og plan for løypesesongen. 
     Der velges også et driftsstyre på to, pluss sjåfør som sammen har ansvaret for den daglige driften.
  •  Sesongen avsluttes med et evalueringsmøte i mai.

    Styret
    Fra et styremøte i 2012

Vi har 34 gjester på besøk.

November 2019:
Det er foreløpig ikke tilstrekkelig med snø til at det kan kjøres spor.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot