Løypepreparering på Mysusæter - bruksrettshevd

Ved oppstart av skisesongen i fjor ble det fra enkelte hold hevdet at Løypelaget ikke hadde noen rett til å preparere skispor langs veiene på Mysusæter. Det ble fra et veglag hevdet at styret ikke hadde anledning til disponere over veien vinterstid, den retten gjaldt kun sommerbruk av veien. Løypelaget valgte til tross for disse innvendingene å kjøre skispor som normalt og i tråd med lang tids praksis, samt i overenstemmelse med Sel Kommunes reguleringsbestemmelser.

For ordens skyld tok vi også kontakt med advokat som ga oss en redegjørelse for vår rett til å preparere skispor langs veiene på Mysusæter.
Du kan lese notat fra advokat Espen Tøndel her, som omhandler rett til kjøring av løyper etter Hevdslovens § 8. Hevdstiden for preparering av skispor er 20 år og konklusjonen er at det er vunnet rett til å kjøre skiløyper langs veiene på Mysusæter.

Vi har også innhentet et notat utarbeidet av tidligere styreleder i Løypelaget, Magne Thøring, som beskriver løypenettet på Mysusæter fra etter krigen og frem til i dag.
Du kan lese notatet her.

Som det fremgår ble løypene allerede fra 1947 stukket ut langs veiene på Mysusæter. Løypene ble etter hvert preparert med snøscooter og sporlodd fra 1975 og med tråkkemaskin fra 1991.
Løypelaget håper at det i kommende sesong vil være ro rundt vårt arbeid med å preparere gode spor til glede for alle skiløpere på Mysusæter.

Vi har 127 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot