Årsmøte i Mysusæter og Raphamn Løypelag

Det ble avholdt årsmøte i Løypelaget 29 mai på Rondane Spa.

Det har vært et positivt år for Løypelaget. Vi har kjørt 20% mer med løypemaskinen sammenlignet med tidligere år. Vi har anskaffet ny og mer moderne løypemaskin. Vi har forbedret løypetraseen fra Vålåsjøen til Blomsæterdalen. Vi arbeider, sammen med Mysusæter Vel, med å bygge ny bru til erstatning for Kolbotnbrua, slik at løypemaskinen kan ta seg trygt over Ula. Vi planlegger vedlikehold og opprusting av flere av våre løypetraseer denne sommeren.

Økonomien til Løyelaget er god takket være bidrag fra Sel Kommune og Gjensidigestiftelsen. Vi har også blitt lovet bidrag fra Sparebankstiftelsen til bygging av ny bru for Løypemaskinen. DNT har også signalisert mulighet for støtte til prosjektet.

Vi har for neste sesong budsjettert med et underskudd på kr 64.000 etter at løypemaskinen er avskrevet med kr 100.000. Vi er således avhengig av økt støtte fra bedrifter, lag, enkeltpersoner samt Sel Kommune for å kunne gjøre den jobben vi mener våre områder fortjener. Fra enkelte veglag er det stilt krav om, og i noen tilfeller gjort avtaler om at Løypelaget skal bidra økonomisk til brøyting og istandsetting av bilveiene etter avsluttet skisesong. Løypelaget har ikke økonomi til å bidra med dette i fremtida og styrene/årsmøtene anmodes om ikke å stille slike krav. Et alternativ er at det ikke blir kjørt skispor langs veier som fastholder at Løypelaget skal bidra økonomisk til istandsetting av veiene. Det er for øvrig omstridt hvorvidt løypekjøring langs veiene medfører en ekstra belastning og slitasje på disse.

Du lese dokumentene ved å klikke under:

Vi har 132 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot