Rundløype på Mysusæter- er dette en mulighet?

stengt grind
Forslag fra Gulla Formo:
Mysusæter har blitt et fantastisk sted å gå på ski med stadig bedre skiløyper. Koblingen av løypenettet i Kvam og Mysusæter har gitt et stort løypenett som gir flotte muligheter også når det blåser til fjells.

For å forbedre skitilbudet ytterligere, ønsker jeg meg en rundløype på Mysusæter, en løype som fører fra pensjonatet østover forbi Røde Kors hytta, videre over Havn-jordene for så å holde høyden østover bortover mot Furusjøveien og ut på eksisterende løypenett. Dette vil skape en lett tilgjengelig turløype rundt Glitterdalen, og den vil lette adkomst til løypene på Furusjøvegen i perioder hvor snøforholdene er for dårlige til løyper andre steder. Er dette et realistisk ønske?

Det har tidvis vært oppkjørt løype langs Røde Kors-hytta og over Havn-jordene og deretter ned til parkeringsplassen – noe som har gitt alle oss som kommer fra Tjønnbakken og Ulvangvegen mulighet til å komme ganske direkte ut i løypenettet ved Mysusæter i retning Furusjøen. Denne løypestubben har vært kjærkommen, da transportpartiet fra pensjonatet, ned akebakken, over brøytet vei ved butikken for deretter å komme over i løypenettet ved bommen til Furusjøvegen, er svært uhensiktsmessig og tungvint når man skal ut på eller hjem fra tur. Jeg tror jeg har mange med meg i mitt ønske om å lette tilgangen til løypenettet mot Furusjøen og Glitterdalen. Er det noen grunn til at denne løypestubben ikke kjøres regelmessig?

Hadde vært fint om noen fra Løypelaget kunne svare på disse spørsmålene.


Svar fra Løypelaget på spørsmål fra Gulla Formo

Takk for innspill til rundløype på Mysusæter, Vi deler dine synspunkter om at løypa fra Røde kors-hytta, over kvea på Mosætra til parkeringsplassen er svært hensiktsmessig for mange . Når denne løypa ikke er preparert i år, kan vi bare beklage dette. Det skyldes at grunneier ikke har  innvilget vår søknad om løypekjøring der for denne vinteren. Vi vil jobbe for at vi gjennom dialog med grunneier kan komme fram til en løsning  for denne løypa i nær framtid.

Troll-løypa gjennom Mysusæter har i de siste årene gått nettopp fra Røde kors-hytta,via Mosætra og ned mot parkeringsplassen. Med dette alternativet ute nå må  løypa gå ned bakken nedenfor pensjonatet, via butikken og parkeringsplassen. Otta Røde-kors vil sørge for skilt som viser vei for Troll-skiløpere.

Ole-Petter Hansen

Vi har 233 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot