Ekstraordinært årsmøte 25. nov. 2014

Referat fra det ekstraordinære årsmøtet i løypelaget
Hele styret pluss noen inviterte interessenter møtte. Stort oppmøte fra interesserte og lokale hytteeiere.
Tilsammen var vi 23 personer på møtet. Vi fikk en god avklaring på flere ting:

  • Brøytesaken er parkert.
  • Arbeidsutvalg for skiløypetraséer vil bli oppnevnt av Sel kommune.
  • Det ble vedtatt å søke om å få kjøre løyper etter Ulvangveien og Furusjøveien.
  • Magne og Johan går tilbake  som styremedlemmer, men vil fungere i jobbene inntil videre.Møtet ble avsluttet kl. 21.30.
Mysuseter og Raphamn løypelag SA.
Johan A. Lie

Vi har 257 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot