Fylkesmannen i Hedmark avviser klage

fylkesman 9 2 17
Brev fra Fylkesmannen i Hedmark om lovlighetskontroll av Kommuneplan ligger nå på Sel Kommunes hjemmeside.

I forbindelse med at Sel kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 20.06.2016, ble det overlevert en skriftlig anmodning fra fem representanter om lovlighetskontroll «for del av vedtak i kommuneplanens arealdel som omhandler vinterbrøyting av veinettet på Mysusæter.» Lovlighetsklagen ble behandlet av kommunestyret 29.08.2016, sak 62/16, og tidligere vedtak ble opprettholdt. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Oppland og videresendt til departementet 28.10.2016. Fylkesmannen i Hedmark ble oppnevnt som settefylkesmann til å behandle saken.
Anmodning om utsatt iverksetting av vedtaket (for den del som gjelder vinterbrøyting av vegnett på Mysusæter), ble ikke tatt til følge av Fylkesmannen i Oppland ved beslutning 08.07.2016.

Klagerne gis ikke medhold på noe punkt og Fylkesmannen uttaler endog at saken for Jordskifteretten ikke har relevans ettersom den handler om en privatrettslig bruksordning som ikke lar seg gjennomføre som følge av offentligrettslige forhold.
Les brevet her.

Vi har 263 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot