Brøyting eller ikke brøyting?

John og den nye brøytemaskinen kjører for fullt på Mysusæter. Dette blir sannsynlig ny rekord med antall kjørte kilometer på en sesong?
Alle løyper er for lengst oppkjørt, unntatt området nord for Ula (Peer-Gynt). Dette skyldes åpen elv, og ikke konflikt rundt brøyting. Forhåpentlig blir det snart en forsterkning av Kåsen/Kolbotn-brua, slik at også den delen kan kjøres de kommende vintre?

I og med at det er såpass stille rundt brøytspørsmålet så henter vi en sak fra NRK-Trøndelag. De omtaler Gjevilvassvegen, der brøytediskusjonen også har vært oppe i det røde felt.
Det er snakk om en vei som har vært brukt som skiløype vinterstid siden 70-tallet. I fjor ble veien brøytet etter at 5 grunneiere fikk medhold i jordskifterettet om at de kunne brøyte. Det var her snakk om at de 5 kunne drive næringsvirksomhet, også vintertid, med uttak av bl.a. skog.
Skiløypa som går inn til Gjevilvasshytta opplevde 30% nedgang på overnattingene etter at skiløypa forsvant. Gjevilvassvegen er en privat veg med 115 andelshavere.
Saken ble anket inn til Sør-Trøndelag Tingrett. Her vant så de som ikke ønsker brøyting, men i stedet skiløype på veg. Saken er sikkert ikke en 100% parallell til vår konflikt knyttet til Ulvangsvegen og Furusjøvegen, men det viser at rettsapparatet i denne saken ikke er entydig i å favorisere brøyting. I denne saken mener de at skiløyper er viktigere enn bilvei vinterstid. Så får vi se om saken blir anket videre i rettsapparatet. Les mer på nrk/Trøndelag her og OPP.no her.
Se også diskusjoner på Mysusæters Facebook-side her.

Vi har 225 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot