Ulvangsvegen er klar for løypepreparering

Ulvangsvegen skiloype

Løypelaget har fått tillatelse til preparering av styret i Ulvangsvegen, tillatelsen kan leses her.
Løypelaget har også fått en henvendelse fra Svein Myhre ved advokat Jo Are Aamodt Brænden, som ikke tillater at det prepareres løyper over hans veigrunn. (ca 50 meter).
Begrunnelsen fra advokat Brænden er at styret i Ulvangsvegen ikke har myndighet til å foreta disposisjoner angående veien vinterstid, det tilligger den enkelte grunneier/rettighetshaver. Brevet fra advokat Brænden kan du lese her.

Løypelaget har derfor tatt kontakt med advokat Espen Tøndel for å få hans vurdering av om Myhre har rett til å nekte preparering over hans veigrunn. Mail fra advokat Tøndel til veglagets styreleder Villy Giverhaug kan du lese her.

Konklusjonen fra advokat Tøndel er at Myhre ikke har rett til å nekte preparering men at denne myndigheten tilligger veglagets styre. Løypelaget har på bakgrunn av en grundig vurdering av de rettslige spørsmål som reises i denne saken, valgt å preparere løype på Ulvangsveien.
Et viktig moment i vurderingen er avveiningen  mellom Myhres interesse og nytte av å stenge veien i 50 meter, opp mot den skade manglende skispor vil påføre hytteeiere i området, skiløpere generelt, turistbedriftene i området og ikke minst Mysusæters omdømme som destinasjon vinterstid. Vi har også tatt i betraktning at styret i Ulvangsvegen de senere årene har krevet søknad for løypepreparering fra Løypelaget.
Det viser klart at veistyret har funnet det innenfor sitt myndighetsområde, å fatte disposisjoner over veien vinterstid.
Det bemerkes for øvrig at lovhenvisninger og argumentasjon i advokat Brændens henvendelse på vegne av Svein Myhre er helt sammenfallende med svaret Løypelaget mottok fra styret i Furusjøvegen på søknad om løypekjøring, hvor styret hevder at de ikke har myndighet til å gi tillatelse til preparering av veien, svaret fra Furusjøvegn kan du lese her.

Løypelagets oppgave er å kjøre best mulig spor vinterstid til glede for alle skiløpere i vårt område. Vi synes det er trist og tungt å arbeide for dette når det skapes så mye uro og konflikter.
Samtidig føler vi oss forpliktet til ta de valg som synes rettslig riktige og rimelig i den situasjonen vi har.
Dersom det gjennom rettsapparatet eller på annen måte oppstår en situasjon hvor det ikke tillates at Løypelaget kjører spor på veiene, vil Løypelaget selvsagt respektere dette.

Vi har 260 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot