Presisering fra Løypelaget fredag 04.11.16

Fra styret i Furusjøvegen er vi den 24.10.16 blitt orientert av leder Ingebreth Sandbu  om at de "ikke har myndighet til å gi tillatelse til kjøring med løypemaskin på Furusjøvegen". Dette er gjort med henvisning til § 55 i Vegloven og innvarsler en ny og uventet praksis i forhold til tidligere år da vegstyret innvilget vår søknad om løypekjøring. Denne er i år derfor ikke behandlet av veglaget.

I denne uavklarte situasjonen som nå har oppstått vil Løypelaget prøve å gjennomføre løypekjøring også på Furusjøvegen. Vi gjør det basert på tidligere praksis og retningslinjer og med støtte i reguleringsplanen.
Dette er en risiko og et ansvar løypelaget tar for at lokalbefolkning, hytteeiere og turister skal få det løypetilbudet de sterkt ønsker og forventer.

Løypelaget vil prøve å kjøre spor fra Mysusæter lørdag 5. november, og det er selvfølgelig snømengden nå og framover som vil avgjøre om vi bruker snøscooter eller løypemaskin.
I overgangen mellom bilvei og skitrasé vil vi vise forståelse for de som må kjøre bil på veien.

Vi har 94 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot