Løypelaget søker kommunen om økt støtte til skiløypekjøring!

Sel kommune støtter årlig opp om de lag og foreninger som hver vinter kjører opp og preparerer skiløyper.  For sesongen 14/15 ble det fordelt 78.000 kroner til skiløype-aktørene i kommunen. Det er Skigruppa i Sel idrettslag (3.000,-), Mukampen løypelag (5.000,-), Høvringen aktivitetsselskap (30.000,-), Ole Ivar Bergdølmo (3.000) og Mysusæter og Raphamn Løypelag (37.000).

Geir Saastad, formann i Løypelaget, er lite tilfreds med kommunens relativt beskjedne støtte til skiløypeproduksjonen. I søknaden om støtte, trekker han en sammenligning mellom Løypelagets aktivitet med tilsvarende skiløypeproduksjonen på Kvamsfjellet. Nord-Fron støtter opp Kvamsfjellet med 130.000,- mens Løypelaget tilsvarende fikk kun 37.000,- fra Sel kommune.  Mao., en vesentlig forskjell.
Geir sier at de to lagene godt kan sammenlignes både med kjørelengde og driftsutgifter.  

Tidligere var hotellene og reiselivet aktivt med i Løypelaget, og med det tok de også en god del av kostnadene. 
Høvringen har greid å beholde turistbedriftene som en aktiv part i skiløypeproduksjonen, mens på Mysusæter og Raphamn så er reiselivet nå nærmest historie.
Dermed står vi igjen med kun Mysusæter vel og den enkelte hytteeier som må betale mesteparten av skiløypekostnadene.  

Så får vi håpe at også kommunen ser verdien av å legge til rette for skiløyper, og samtidig sørge for at Løypelaget har økonomisk ryggrad til å kunne tilby et godt løypeprodukt. Det er et vesentlig element for å beholde og aller helst øke turisttrafikken til kommunen vinterstid.  Det er også viktig at en fra kommunen støtter opp Løypelaget som organisasjon der flere nå legger ned en betydelig frivillig og gratis innsats.  
Les brevet her  PDF Sq

Vi har 229 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot