Årets giro sendes ut i disse dager!

26012015
Orientering om årets giro, som nå sendes ut.

Løypelaget trenger fortatt din økonomiske støtte! 
Løypelagets har etter hvert gått fra å være finansiert av reiseliv og turistbedrifter, til nå å bli mer betalt av brukerne, dvs. lokale skiløper og hytteeiere.  Reiselivsbransjen i området er ikke lenger økonomisk i stand til å støtte opp om løypeproduktet,
- så derfor er vi mer enn noen gang avhengig av ditt bidrag!

Vi får i tillegg fortsatt økonomisk tilskudd fra kommune, veglag, grunneierlag, næringsliv og ikke minst hyttevel.

På siste årsmøte ble det diskutert om vi skulle sette et fast beløp på giroen?
Flere mente at dette ville være en grei måte å indikere hva en burde gi av støtte til Løypelaget. 
Vi har i ettertid sjekket med våre naboer. 
På Kvamsfjellet selges andeler på 1000 kroner pr. stk.  
Høvringen foreslår et beløp på 400 kroner pr. person eller 750 kroner pr. husstand.  
Vågå har tilsvarende ordning, med 300 og 600 kroner som et forslag til beløp.

Hva som fungerer best er vanskelig å si. Vi i løypelaget har derfor i år, som tidligere år, valgt å la beløpskolonnen stå tom. Så får hver enkelt selv bestemme hva løypeproduktet er verdt.

Vi sendte i fjor ut 700 brev og fikk svar fra 450.  Det kom inn til sammen 160.000 kroner.  
Beløpene varierte fra 100 til 5000 kroner.  Gjennomsnittet ble 355 kroner pr. bidrag.
Vi er relativt godt fornøyd med responsen, men kunne selvfølgelig håpe at ennå flere, særlig hyttefolk, lokale skigåere og fjellfolk ble med på spleiselaget.

Også sommerstier!
Ikke alle kjenner til at Løypelaget også har forsøkt å ta ansvar for sommerstiene, med rydding, skilting, karttavler og produksjon av løypekart. 
Alt dette for at området skal være så attraktivt som mulig, for både hyttefolk, lokale innbyggere og turister i alle aldre, -året rundt.

 

Brøyting eller skiløype?
Vi selvsagt også spent på om brøytestriden har påvirkning på givergleden.  
Løypelaget kom litt vanskelig ut, i og med at vi ble tatt til inntekt for både det ene og det andre.  
Vi som Løypelag er selvsagt fullstendig nøytrale til brøytespørsmålet, da vår oppgave vinterstid kun er å kjøre skispor,  om det er på snaufjell, skogsløype, eller på en ubrøytet vei eller i en nyetablert skiløypetrase ved siden av. 

Som enkeltpersoner har også vi, som de fleste andre som er glad i fjellområdet, meninger om det meste. Vi som arbeider med skiløyper, håper jo at alle, - både brøytetilhengere og motstandere, ser viktigheten av å ha et godt løypenett. 
Vi håper selvfølgelig at det nå vil gjenspeile seg på den økonomiske støtten fra den enkelte, både fra brøytetilhengere og motstandere.

Løypelaget er nå inne i en forandring, og vi vil i løpet av året få en helt ny organisasjon og styringsform på plass. Forhåpentlig vil det også gi en ny boost og interesse rundt løypeproduktet.

Så når du nå får giroen i postkassen, så håper vi at du vil støtte opp, og dermed sørge for at løypeproduktet blir minst like bra i år som det har vært tidligere.

Skulle du ikke få giroen, så er vår konto fortsatt:  2105 07 16640. 
Oppgi ditt navn i merknadsfeltet (gjelder alle), så kan vi enklere se hvem som støtter oss økonomisk på bankutskriftene. Du finner i tillegg en kopi av utsendt brev, her helt nederst på hjemmesiden (eller klikk her).

Tusen takk.


Hilsen oss i Løypelaget
Magne, John og Johan  

Vi har 269 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot