Brøyting av Ulvangsvegen

Følgende mail ble i går sendt til Ole Johan Prydz:

«Mysusæter Vel og Mysusæter og Raphamn Løypelag mottar mange henvendelser om brøyting av Ulvangsvegen. Helt uavhengig av hva man måtte mene om brøytingen, har det nå oppstått stor usikkerhet blant hyttefolk, besøkende, næringsdrivende og brukere i området om hva status blir videre. Vi oppfordrer deg til å gi ut informasjon om hvordan dere tenker at brøyting i vinter skal gjennomføres. Vi har fått opplyst fra vedkommende som brøyter Ulvangsvegen, Ingebreth Sandbu, at du er oppdragsgiver, og vi antar at du således representerer flere som ønsker at vegen brøytes. Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

 1. Hvor lenge akter dere å brøyte vegen?
 2. Kan de som kjører inn til hyttene sine være trygge på de kan komme ut igjen ved snøvær?
 3. Hvem skal være kontaktperson når noen på hyttene sine ikke kommer ut som følge av snøvær, har dere noe telefonnummer som kan benyttes?
 4. Hva slags beredskap har vedkommende ved slike situasjoner?
 5. Brøytes det inn til hver enkelt hytte som ikke ligger inn til vegen?
 6. Brøytes det parkeringsplasser langs vegen hvor det er umulig å brøyte opp til hytta?
 7. Har dere noen tanker om kostnadsfordeling ved brøyting?
 8. Er det mulig å kjøre snøscooter langs vegen?
 9. Blir det mulig å gå på ski langs vegen, eller brøytes det ned til grusen?
 10. Løypelagets trase over Bergetjønn vil være en viktig tilkomst til Peer Gynt. Denne traseen vanskeliggjøres av brøyting av Ulvangsvegen fra Ula og opp mot Berget. På Berget er det kun hytter som er bygget etter at regulering av skispor ble vedtatt av Sel Kommune. Akter dere å fortsette med brøyting helt opp til hyttefeltet på Berget?
 11. Har dere vært i kontakt med turistbedriftene på Mysusæter for å avklare eventuelle problemer brøyting vil innebære for deres besøk?
 12. Har dere avklart ansvarsforholdet mellom vedkommende som brøyter og dere som oppdragsgivere?

Vi hadde satt pris på om du snarest legger ut informasjon til nytte for alle som planlegger å besøke Mysusæter i julen. Våre hjemmesider er tilgjengelige for slik informasjon.» 

Ole Johan Prydz har svart at han ikke er oppdragsgiver for brøytingen til tross for at Ingebreth Sandbu spesifikt benevner Prydz som oppdragsgiver. Prydz gir ingen opplysninger om hvem som er oppdragsgiver. Vi henstiller til de som er ansvarlige for brøyting av Ulvangsvegen om å gi informasjon om hvordan brøytingen tenkes gjennomført. Samtidig oppfordrer vi Ingebreth Sandbu om å stanse brøyting av Ulvangsvegen inntil de rettslige spørsmål om dette er avklart. Vi har sendt mail til Ingebreth Sandbu med oppfordring om å avstå fra brøyting av Ulvangsvegen.

Vi har 128 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot