Behov for informasjon om situasjonen på Ulvangvegen julen 2018

Ulvangsvegen ble uten varsel brøytet helt opp til Berget torsdag 20. desember. Det skjedde kort tid før Løypelaget skulle kjøre opp spor, noe som var avklart med vegstyret.

Etter at brøytingen ble kjent for folk med tilknytning til Ulvangvegen som skal på hytta i julen, har det kommet svært mange spørsmål til styret i løypelaget. 
Må vi kjøre bil til hytta og blir vi brøytet ut hvis vi gjør det,? 
Vil det vare hele julen? Kan vi gå på ski etter veien som er brøytet og kjøres det scooter etter veien? 

Noen har også etterlyst begrunnelsen for å brøyte veien all den tid dette ikke er rettslig avklart og heller ikke ønsket av vegstyret.

Dersom Sel Kommune ikke anker avgjørelsen fra Lagmannsretten, er Lagmannsrettens avgjørelse at saken sendes tilbake til Jordskifteretten for å finne en bruksordning som regulerer alle de spørsmål vi nå får fra brukerne. 
Det er sterkt beklagelig at noen tar seg til rette på den måten vi nå opplever, og vi henstiller sterkt til den/de som er ansvarlig for brøytingen / Ole Johan Prytz at han i det minste sender ut informasjon om videre planer for brøyting i vinter.

Vi har 147 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot