Løypelaget informerer

Løypelaget avholdt styremøte 11 desember for å drøfte situasjonen som har oppstått etter Lagmannsretten avgjørelse, avsagt 19/11 2018.12.10

Styret erkjenner at dersom avgjørelsen ikke påankes og blir rettskraftig, betyr det at man risikerer å måtte legge om løypetraseene på alle utfartsløyper fra Mysusæter. Disse går i dag på veier som hytteeiere med eldre hytter, etter Lagmannsrettens avgjørelse, kan kreve brøytet.

I første omgang avventer Løypelaget Sel Kommunes stillingstagende til spørsmålet om Lagmannsrettens avgjørelse skal påankes. Dersom avgjørelsen ikke påankes, må det settes i gang arbeide med å identifisere nye alternative traseer, innhentes tillatelser fra grunneiere, samt skaffe finansiering til traseene.

Løypelaget har merket seg at både Ulvangsvegen og Furusjøvegen har blitt brøytet etter snøfallet for en drøy uke siden. Dette samsvarer med varsler fra hytteeiere langs de nevnte veier. Løypelaget har fått tillatelse fra styret i Ulvangsvegen til å legge skispor på vegen som tidligere. Samtidig har hytteeiere langs vegen varslet at de ville brøyte denne vinteren. På tampen av forrige sesong, ble Løypelaget politianmeldt av en grunneier langs Ulvangsvegen. Løypelaget har også søkt styret i Furusjøvegen om tillatelse til å preparere skispor på veien som tidligere. Vi har fått til svar fra Furusjøvegen at styret der ikke kan gi tillatelse til dette fordi det ligger utenfor styrets mandat og dermed gå utover de enkelte andelshaveres/grunneieres rettigheter.

Styret i Løypelaget velger på bakgrunn av ovennevnte å avvente preparering av Ulvangsvegen og Furusjøvegen inntil man mottar melding fra styrene i veglagene, samt brøytetilhengerne i veglagene, om at dette aksepteres i inneværende sesong. Vi anmoder styrene i de respektive veglag om å være behjelpelige med å avklare om det kan prepareres løyper på veiene i vinter. Slik som situasjonen er etter avgjørelsen i Lagmannsretten, vil Løypelaget ikke ta risikoen på å preparere i strid med andelshaveres og grunneieres rettigheter. Dessuten vil det i praksis ikke være mulig å preparere en brøytet vei.

Løypelaget har i dag kjørt løype på Tjønnbakkvegen til øverst i bakken. Videre innover til Spranget er  snøen blåst av og vi må avvente preparering til vi får mere snø. Det samme gjelder traseen innover mot Glitterdalen. Vi vil til helgen forsøke å kjøre med glattebrett løypa til Raphamn, samt langs Furusjøvegen inn til Koltjønn og derfra innover traseen til Glitterdalen. Dette for å klargjøre for tidligst mulig løypesetting når det kommer mer snø. Vi håper det vil være mulig å tilby skiløpere på Mysusæter akseptable løyper til jul, samtidig som vi må konstatere at tilbudet tidlig i sesongen ikke vil være det samme uten tilgang til veiene på Mysusæter.
12 12 2018 Ole Petter Hansen
Foto: Ole-Petter Hansen

Vi har 131 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot