Oppsummering påske 2018

paasken 2018 rolv
Da nærmer det seg slutten på påsken 2018, og bildet oppsummerer enkelt hvordan det har vært 🌞🌞.
Når det gjelder kjøring av løyper framover vil John fortsatt kjøre spor!
Vi prioriterer da de mest brukte løypene, og må også se an føreforhold ,vær, Ula og åpne bekker etc.

Siste dato vi har lov til å kjøre er 20. april.

Kommentarer  

# Gro Jørgensen 02-04-2018 19:31
Tusen takk for svært godt oppkjørte spor i hele påsken. Til og med i dag, 2. påskedag, kunne vi nyte ny-oppkjørte løyper.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Sigve Høydal 06-04-2018 18:13
Bør køyre løypa frå parkeringsplassen til Havnsetervegen
Svar | Svar med sitat | Siter
# Asle Igland 08-04-2018 14:26
Tusen takk for flotte løyper i vinter! Setter stor pris på jobben dere gjør!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Sigve Høydal 10-04-2018 10:38
Venter på trekking av løype til Havnsetervegen
Svar | Svar med sitat | Siter
# Gro Jørgensen 16-04-2018 18:26
Vil en løype gjennom Havnsetervegen forbinde seg med Furusjøvegen?
Ellers må dere gjerne bruke Storulvegen som en slags ekstra runde som i år eller også ned mot Bergetjern Storulvegen er det nok ikke aktuelt å brøyte.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Sigve Høydal 16-04-2018 18:52
Mesteparten av Havnsetervegen er vinterbrøtt nå
Blir kanskje brøytet hele vegen neste vinter.
Det bør jobbes meir med å finne alternative traseer enn å bruke vegene til løyper.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Rolv Myrum 18-04-2018 22:16
Styret i løypelaget kommer til å drøfte hva vi gjør på neste møte.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Raymond Vestgård 20-04-2018 07:48
Hei
Dato i dag: 20XZX!!!4. Vil det bli kjørt spor denne helgen ? Håp om siste skitur
Svar | Svar med sitat | Siter
# Rolv Myrum 20-04-2018 14:20
John gjorde et forsøk på å kjøre tidlig i dag men snøen var så bløt at det var håpløst.
Da er sesongen over for i år.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Harald Fagereng 16-06-2018 11:23
Hei, når er det årsmøte i løypelaget?
Savner innkalling til årsmøtet på
Hjemmesiden. Er det ingen offentliggjøring av årsmøtet + årsrapport og regnskap.
mh
Harald Fagereng
Svar | Svar med sitat | Siter
# Donniegor 17-07-2018 11:14
Get uр tо $ 20,000 per day with our program.
Wе arе a tеam оf еxрeriеnсed prоgrammеrs, wоrked mоre than 14 mоnths on this prоgram and now evеrything is ready and еvеrything works реrfeсtly. The PаyРal systеm is very vulnеrаble, insteаd оf notifуing the devеloреrs of РaуPаl аbоut this vulnerabilitу, wе took аdvantagе of it. Wе аctivеlу usе оur рrogram fоr persоnal еnrichment, to shоw huge аmounts of moneу оn our accounts, wе will not. you will not beliеvе until уоu try and аs it is nоt in оur intеrеst tо prove tо yоu thаt sоmething is in yоurs. Whеn we reаlizеd that this vulnеrаbilitу cаn bе usеd mаssivеlу withоut сonsеquеncеs, wе deсidеd to helр thе rest of thе pеорlе. We dеcided not to inflate thе рriсе оf this gоld рrogrаm and put a vеrу low price tag, оnly $ 550. In оrdеr for this progrаm tо be availаblе tо а largе numbеr оf рeoрle.
All the detаils оn оur blog: XZX!!!megionschool3.edu.ruXZX!!!go?https:XZX!!!XZX !!!XZX!!!pinterestXZX!!!XZX!!!pinXZX!!!69038781785 3172742XZX!!!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Rickey 17-07-2018 18:25
Hey there! I've been reading your web site for some time now and finally got the courage to go ahead and
give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to tell you keep up the good job!


Feel free to visit my web page :: ebony (Gale: https:XZX!!!XZX!!!cockhero.streamXZX!!!tagsXZX!!!e bony)
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Vi har 473 gjester.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289

Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot

VPISSAniTemperatur/Vind Mysusæter