Opprettet den:
21. februar 2023
Skrevet av:
Rolv Myrum

Endelig vinterferie!

Første del av vinterferien har startet, og vi håper på gode snøforhold, sol og lite vind for alle besøkende og hyttefolk!

Det er i år uvanlig mye snø, som gir gode muligheter for fine turer i vårt unike terreng! Våre løypemaskin sjåfører er ute både tidlig og sent, for å gi alle best mulige forhold. Følg med på www.skisporet.no for å sjekke preppe status.

Løypelaget har de siste dagene fått noen henvendelser fra enkelte hyttefelt og lokale veglag, om tråkking av trasé inn i feltene for å lette adkomst og nedfart. Vi har i mange år kjørt noen slike rene service turer i løpet av sesongen, utenom løypene og inn i feltene. Det gjør vi fortsatt gjerne, men vi er avhengige av grunneiers tillatelse til slik kjøring. Dette er i orden for de aller fleste grunneierne.

Men i de siste par-tre år har vi hatt noen få grunneiere som nekter oss tillatelse til å kjøre inn i feltene og på lokalvegene over deres eiendommer. Dette må vi forholde oss til, selv om vi har liten forståelse for nekting av slik letting av adkomst for hytteeierne. Vi beklager at vi derfor ikke kan få kjørt inn i enkelte av feltene/lokalvegene pga dette.

Vi må inntil videre oppfordre de lokale veglag/hyttefelt dette gjelder, om å ta kontakt med en av scooter kjørerne, for å få etablert lettere adkomst.

Med ønske om god vinterferie, og fortsatt flott ski vinter!

Mvh.

Tor Jostein Furu

Leder løypelaget

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2024
Personvernerklæring